Hot Jobs

 • Sale Operator - VE-Supply
 • CO - Dolphin International Transportation Co.,Ltd
 • Electrical and Mechanical Engineer(机电工程师) - Samanea pp company Limited
 • Sale Outdoor (Phnom Penh / Province) 200$-250 - សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ
 • Accountant Supervisor (700$ - 1000$) - Edimsum & Seafood Company (Restaurant)
 • Oncology coordinator (Up $700) - BEACON Medicare Limited
 • 【急聘】|柬中翻译/新闻翻译 - Link Asia Media Advertising Co..Ltd(柬单网)
 • Accountant - P.W. Scanwell Logistics (Cambodia) Co., Ltd
 • SALES ADMIN OFFICER - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • SALES AND HOME ADVISOR - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • SALES MANAGER - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • Sale Agent (Male & Female) - Century 21 Golden Realty
 • Senior Credit Officer (Salary 1500$ +++) - Sunny Microfinance Plc
 • $500 Basic Salary (Target) & High Commission - Sales Executive - HEALTHY HOMES (CAMBODIA) CO., LTD
 • GRAPHIC DESIGNER & MEDIA SPECIALIST - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • Service Development Senior Officer - AEON (Cambodia) Co., Ltd
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ខាងក្រៅ ទាំងពីរភេទ (ប្រាក់ខែ 400$-450$) - AULOEK (CAMBODIA) CO., LTD
 • ប្រធានផ្នែកទីផ្សារខាងក្រៅទាំងពីរភេទ (ប្រាក់ខែ 600$-1500$) - AULOEK (CAMBODIA) CO., LTD
 • Accountant (1 Position) - Smart Acon Trading Co.,Ltd
 • Sale Showroom (1 Position) - Smart Acon Trading Co.,Ltd

Mechanic

Company

Oyika Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Function

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Technician/Maintenance

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-27-2020

Closing Date

Dec-16-2020

Job Description

  ការពិពណ៌នាអំពីការងារ

** Location:
ទីតាំង
- Phnom Penh
ភ្នំពេញ
** General Responsibilities:
ទំនួលខុសត្រូវទូទៅ
- Project orientated mass production of mechanical parts for electric motorbikes
ធ្វើការងារលើគម្រោងផលិតគ្រឿងផ្គុំបច្ចេកទេសសម្រាប់ម៉ូតូអគ្គិសនី

** Working Conditions:
** លក្ខខណ្ឌការងារ
- Wearing provided safety equipment when working with electric-mechanical tools is mandatory
- ចាំបាច់ពាក់ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពនាពេលបំពេញការងារជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសភ្លើង

Job Requirements

  - Certificate from Technical School in Mechanics
or
-បញ្ចប់ជំនាញបច្ចេកទេសជួសជុលពីសាលាជំនាញណាមួយ
- equivalent proof of knowledge in the related field (through certificates, long time work experience …)
-ឬមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងពិតប្រាកដទៅនឹងការងារ (តាមរយៈសញ្ញាបត្រ បទពិសោធន៍ការងាររយៈពេលវែង)
- Applicants with 1 year or more experiences in relevant field are preferred
បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅលើការងារនេះយ៉ាងតិច1ឆ្នាំ
- Proficiency in writing and speaking Khmer
មានចំណេះដឹងភាសាខ្មែរទាំងការសរសេរ និងនិយាយ
- Basic knowledge in English speaking is preferred but not a necessity
ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
- Ability to communicate effectively
មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងការងារបានល្អ
- Strong commitment toward challenges in a startup company
មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះរាល់ឧបសគ្គក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលទើបនឹងបើកថ្មី
- High motivation and ability to perform tasks precisely without close supervision
មានការតាំងចិត្ត និងសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារ ដោយពុំចាំបាច់ការគ្រប់គ្រងជាប់លាប់ពីថ្នាក់លើ
- proactive and future orientated troubleshooting or reporting of issues
រហ័សរហួន ក្នុងការកំណត់ ដោះស្រាយបញ្ហានានា និងធ្វើការរាយការណ៍ឲ្យបានទៀងទាត់ និងទាន់ពេលវេលា
- experience in working with angle grinder is a plus
-មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆាបដែកកាន់តែប្រសើរ
- Certain sense of quality
មានគុណភាពការងារច្បាស់លាស់
- “Can do” attitude
- មានឆន្ទៈអាចធ្វើបាន

**Working Hours
ម៉ោងការងារ
• Monday ~ Friday: 9:00 am ~ 18:00pm, 8hours/day (1 hour lunch break)
• ច័ន្ទ ដល់សុក្រ : 9ព្រឹក ដល់6ល្ងាច 8ម៉ោង/ថ្ងៃ (សម្រាកអាហារពេលថ្ងៃ1ម៉ោង)
• Saturday: 9:00 am ~13:00pm, 4hours/day (no lunch break)
• សៅរ៍ : 9ព្រឹក ដល់1ថ្ងៃ 4ម៉ោង/ថ្ងៃ (ពុំមានម៉ោងសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់)
Free on public holidays
សម្រាកថ្ងៃបុណ្យជាតិ

**Staff Benefit
- motorbike provided when performing work outside of the office
- Competitive salary
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក
-មានការផ្តល់ជូនម៉ូតូប្រើប្រាស់ ពេលបំពេញការងារក្រៅការិយាល័យ
-ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែង

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

093 23 21 49 / 077 676 035 / 061 432 123

Email

sreynich@oyika.com

Website

Address

Unit B8, Stress 45, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh

Company Profile

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add