Hot Jobs

 • Translator (02 posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Recruitment Staff ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Oversea Staff (01 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accounting Staff ( 02 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician (ជាងបច្ចេកទេស) (36 PAX) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( ជំនួយការ ការិយាល័យ) (19 Pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff (30 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (15 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accountant - Cambodian Derivatives Exchange Co., LTD
 • Marketing Administration - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Korean Translator - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Accountant - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Business Corporation Supervisor (Sale & Marketing) Female Only - CCNC Steel Wire Industries
 • Assistant to Director - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • HR/Admin Officer - Cambodia Advance Communications Co., Ltd.
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកជំនាញក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកដាន និងវាយតម្លៃផ្នែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្នែករដ្ឋបាលចំណូលសារពើពន្ធ (០២ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • អ្នកបើកបរ (ប្រាក់ខែគោល២៥០ ដុល្លារ ឡើង) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.

Technician worker in Taiwan($600-$850)

Company

Agusto Construction Company   

type

Private Limited Company

Function

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician/Maintenance

Hiring

Industry

Architecture/Building/Construction

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

Chinese-Mandarin-- Fair   

Age

20 ~ 40

Location

Overseas;

Publish Date

Feb-23-2020

Closing Date

Mar-13-2020

Job Description

  *Job description:
- Basic salary: $600-$850USD/ month
- Location: Taipei, Taiwan
- Off duty: 2 days/week(overtime fee will be paid if work)
- Overtime: $110NTD/hour
- Vocation back Cambodia: Chinese New Year (about 5-7 days/year)
*ពិពណ៌នាការងារ៖
- ប្រាក់ខែគោល៖ ៦០០-៨៥០ ដុល្លារអាមេរិក / ខែ
- ទីតាំង៖ តៃប៉ិ, កោះតៃវ៉ាន់
- ការឈប់សម្រាក៖ ២ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍ (បុគ្គលិកនឹងទទួលបានថ្លៃឈ្នួលថែមម៉ោង ដែលធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សំរាក)
- ថ្លៃថែមម៉ោង៖ ១១០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី / ម៉ោង
- ការឈប់សម្រាកមកកម្ពុជា៖ ចូលឆ្នាំចិន (ប្រមាណ ៥-៧ ថ្ងៃ / ឆ្នាំ)

Job Requirements

  - Male, Speak and listen in Chinese elementarily would be appreciated
- Qualification: High School at least
- Work experience: not necessary and been appreciated if have
- Work scope: 2 operators of asphalt concrete plant and 4 assistants of road pavement construction site
* តម្រូវការការងារ៖
- ភេទប្រុស, អាចនិយាយនិងស្តាប់ភាសាចិនបានកំរិតបឋមកាន់តែប្រសើរ
- យ៉ាងហោចណាស់បញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតវិទ្យាល័យ
- មិនត្រូវការបទពិសោធ៍ បើមានកាន់តែប្រសើរ
- ត្រូវការផ្នែកប្រតិបត្តិករខាងរោងចក្រផលិតកៅស៊ូបេតុងចំនួន ២ នាក់ និងជំនួយការខាងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចំនួន ៤ នាក់
* Benefits of job:
- Offers: Living place for workers in Taiwan
- Language tutor: At least 10-14 days Chinese speaking and listening tutor while visa processing (company offer half tutoring fee but workers shared the rest half in 6 months)
- .Insurance: Medical and labor insurance in Taiwan
- Leisure: Random enjoy delicious food with Taiwan colleagues
- Prospects: A potential manager of road pavement construction business in Cambodia after back mother country
*អត្ថប្រយោជន៍ការងារ៖
- ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ ដល់កម្មករនៅតៃវ៉ាន់
- ផ្តល់ជូនផ្នែកបង្រៀនភាសាចិន យ៉ាងហោចណាស់ ១០-១៤ ថ្ងៃឲ្យចេះនិយាយ និងស្តាប់ នៅខណៈពេលទិដ្ឋាការកំពុងត្រូវបានដំណើរការ (ថ្លៃបង្រៀនគឺក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន ពាក់កណ្តាល ប៉ុន្តែកម្មករត្រូវចែករំលែកថ្លៃពាក់កណ្តាល ដែលនៅសល់ជូនក្រុមហ៊ុនវិញ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ)
- ផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងពលកម្មនៅតៃវ៉ាន់
- ផ្តល់ជូនការបរិភោគរីករាយនឹងម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ជាមួយមិត្តរួមការងារតៃវ៉ាន់
- ទស្សនវិស័យ៖ នឹងក្លាយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានសក្តានុពលនៃផ្នែកអាជីវកម្មសាងសង់ ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតខ្លួន។
*Contact Information:
- Name: Ms. Sivhoung
- Tel: 012 96 96 98 (kh)
- Email: agustoco320@gmail.com
- Address: Casa by Meridian, 2nd Floor, Street Harvard Diamond Island, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkanmorn, Phnom Penh

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

012 96 96 98 (kh)

Email

agustoco320@gmail.com

Website

Address

Casa by Meridian, 2nd Floor, Street Harvard Diamond Island, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkanmorn, Phnom Penh

Company Profile

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add