Hot Jobs

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់តាមខេត្ត​ (ចាប់ពី$400ឡើងទៅ) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.
 • Translator (02 posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Recruitment Staff ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Oversea Staff (01 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accounting Staff ( 02 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician (ជាងបច្ចេកទេស) (36 PAX) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( ជំនួយការ ការិយាល័យ) (19 Pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff (30 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (15 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accountant - Cambodian Derivatives Exchange Co., LTD
 • Marketing Administration - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Korean Translator - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Accountant - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Business Corporation Supervisor (Sale & Marketing) Female Only - CCNC Steel Wire Industries
 • Assistant to Director - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • HR/Admin Officer - Cambodia Advance Communications Co., Ltd.
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកជំនាញក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកដាន និងវាយតម្លៃផ្នែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្នែករដ្ឋបាលចំណូលសារពើពន្ធ (០២ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)

Thai Head Teacher

Company

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

type

Others

Function

Education

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Education/Training

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

English-- Good    Thai-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-17-2020

Closing Date

Mar-18-2020

Job Description

  - Be responsible and accountable for setting and advancing the academic strategy of the Department in line with Faculty and the Aii Language Center strategic plans and direction.
- Be an active member of the Faculty Executive Board and contribute to the overall leadership and management of the Faculty: it is expected that Thai/Korean Head Teacher will carry functional responsibility for specific agreed cross-cutting Faculty areas
- Develop and sustain appropriate structures for management, consultation, decision-making and communication with staff and students.
- Promote and represent the center both internally and externally

- Be responsible and accountable for setting and advancing the academic strategy of the Department in line with Faculty and the Aii Language Center strategic plans and direction.
- Be an active member of the Faculty Executive Board and contribute to the overall leadership and management of the Faculty: it is expected that Thai/Korean Head Teacher will carry functional responsibility for specific agreed cross-cutting Faculty areas.
- Develop and sustain appropriate structures for management, consultation, decision-making and communication with staff and students.
- Promote and represent the center both internally and externally
- Ensure that School HR policies and procedures are implemented.
- Ensure that staff performance is managed appropriately and in a way that is consistent with the expectations of the Management & the Senate, and that fair workload allocation processes are in place
- Ensure all staffs have access to the necessary support to enable them to contribute fully and develop their skills and experience.
- Engender a culture of excellence, co-operation and respect both within and beyond the department.
- Make effective use of all staffing resources and seek opportunities for collaboration and joint working with others beyond the department and beyond the Faculty.
- Ensure students are included as appropriate in the various decisions making within the department.
- Ensure a safe and healthy environment for both staff and students, and full compliance with health and safety requirements.
- Supervise & work collaboratively with the head teachers.
Work with the Director of Studies.
- Curriculum/Syllabus
- Teachers quality
- Students quality

Job Requirements

  Daily Tasks:
- Familiarize Head teacher’s job description and supervise them.
- Familiarize Head teacher’s daily task and monitor them.
- Support, guide and help Head teachers’ assignments.
- Help solve unsolved cases from the Head teachers.
- Read and analyze the head teacher report (Thai/Korean Head must have a report from head teachers)
- Familiarize Head of Secretary job description and supervise them.
- Monthly timesheet, staff movement and change condition checking.
-Staff probation (meeting the staff)
- New student interview
-Conduct workshops and trainings to staff and students.
- Monitor and improve all of the school activities listed in the school calendar.
-Monitor Head teacher observation.
- Monitor Head teacher observation feedback.
- Mengly J. Quach Annual Excellence in Teaching Award
- Monitor head teacher absences and tardiness.
- Weekly Report to Senate Meeting
- Work Permit process with HR Department
-Applicants Exam Checking
-Interview applicants
- New staff salary offer and benefits. (finalized the offer before meeting the staff)
- New staff tax on salary
-New teacher induction
- Assign buddies to new staff
- Make sure new teachers are trained using the syllabus, Online CA, and Teacher Website.
- Explain the observation criteria, observe and give feedback to new teacher. Also explain the observation feedback. (week 2)
- Monitor Online Continuous Assessment.
- Monitor Sponsorship Program.
-Monitor the curriculum and make sure it is followed.
- Monitor and implement the school campaign like homework log, Thai speaking environment and reading campaign.
- Immediate acting campus director in case the current campus director in on leave.
- Familiarize the school policy and implement them
- Head teacher handbook update
-Teacher handbook update
-Finalize teachers request on week 6
- New term schedule
- Monitor CBC heads and their activities
- Counsel head teachers, teachers, students/parents and other staff
- Regular DO ROUNDS
-Research

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Song Chariya

Phone

012 797939/061700181

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Profile

ក្រុមហ៊ុនគួចម៉េងលីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៥ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំ សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌ្ឃសង្គម។
ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់អត្ថុប្រយោជន៏ជាច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដូចជាៈ
• ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងជាមួយទិផ្សារ
• ធានារ៉ាបរងសុខភាព
• ធារារ៉ាងរងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ២៤ម៉ោង
• ធានារ៉ាបរងអាយុជីវិតចំនួន $12000
• ការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពនិងមាតុភាព
• ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងការឈប់សម្រាកឈឺ
• ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិដោយយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ
• កាអភិវឌ្ឃន៏ការងារដោយការបណ្តុះបណ្តាល សន្និសីទ និងសិក្ខាសាលា
• ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកតាមផ្នែក
• អាហារូបករណ៏សម្រាប់បុគ្គលិកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់បុគ្គលិក (Aii, Ais)
• រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម
• ការតម្លើងប្រាក់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយពឹកផ្នែកលើបទពិសោធន៏ការងារនិងការងារជាក់ស្តែង

Mengly. J Quach Education had been established in 2005 which is one among other fast-growing Company in Cambodia which fully focusing on Education, Health, Finance and Society Development.
Benefits:
- Competitive Salary
- Health Insurance
- 24h worldwide accident insurance
- Life insurance of USD 12,000
- Maternity and paternity leave
- Standard Annual leave and Sick leave
- Paid National Holiday which based on Prakas from Ministry of Labor and Vocational Training
- Career growth and development through training, conference, seminar, workshop etc
- Monthly Bonus for staff via division
- Scholarship for employee and employee’s children (Aii, AIS)
- Award for outstanding employees
- Yearly salary increment based on experience and performance review

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add