Hot Jobs

 • Translator (02 posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Recruitment Staff ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Oversea Staff (01 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accounting Staff ( 02 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician (ជាងបច្ចេកទេស) (36 PAX) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( ជំនួយការ ការិយាល័យ) (19 Pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff (30 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (15 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accountant - Cambodian Derivatives Exchange Co., LTD
 • Marketing Administration - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Korean Translator - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Accountant - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Business Corporation Supervisor (Sale & Marketing) Female Only - CCNC Steel Wire Industries
 • Assistant to Director - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • HR/Admin Officer - Cambodia Advance Communications Co., Ltd.
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកជំនាញក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកដាន និងវាយតម្លៃផ្នែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្នែករដ្ឋបាលចំណូលសារពើពន្ធ (០២ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • អ្នកបើកបរ (ប្រាក់ខែគោល២៥០ ដុល្លារ ឡើង) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.

Thai/Korean Head Teacher

Company

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

type

Others

Function

Education

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Education/Training

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

Thai-- Good    Korean-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-17-2020

Closing Date

Mar-18-2020

Job Description

  - Be responsible and accountable for setting and advancing the academic strategy of the Department in line with Faculty and the Aii Language Center strategic plans and direction.
- Be an active member of the Faculty Executive Board and contribute to the overall leadership and management of the Faculty: it is expected that Thai/Korean Head Teacher will carry functional responsibility for specific agreed cross-cutting Faculty areas
- Develop and sustain appropriate structures for management, consultation, decision-making and communication with staff and students.
- Promote and represent the center both internally and externally

- Be responsible and accountable for setting and advancing the academic strategy of the Department in line with Faculty and the Aii Language Center strategic plans and direction.
- Be an active member of the Faculty Executive Board and contribute to the overall leadership and management of the Faculty: it is expected that Thai/Korean Head Teacher will carry functional responsibility for specific agreed cross-cutting Faculty areas.
- Develop and sustain appropriate structures for management, consultation, decision-making and communication with staff and students.
- Promote and represent the center both internally and externally
- Ensure that School HR policies and procedures are implemented.
- Ensure that staff performance is managed appropriately and in a way that is consistent with the expectations of the Management & the Senate, and that fair workload allocation processes are in place
- Ensure all staffs have access to the necessary support to enable them to contribute fully and develop their skills and experience.
- Engender a culture of excellence, co-operation and respect both within and beyond the department.
- Make effective use of all staffing resources and seek opportunities for collaboration and joint working with others beyond the department and beyond the Faculty.
- Ensure students are included as appropriate in the various decisions making within the department.
- Ensure a safe and healthy environment for both staff and students, and full compliance with health and safety requirements.
- Supervise & work collaboratively with the head teachers.
Work with the Director of Studies.
- Curriculum/Syllabus
- Teachers quality
- Students quality

Job Requirements

  Daily Tasks:
- Familiarize Head teacher’s job description and supervise them.
- Familiarize Head teacher’s daily task and monitor them.
- Support, guide and help Head teachers’ assignments.
- Help solve unsolved cases from the Head teachers.
- Read and analyze the head teacher report (Thai/Korean Head must have a report from head teachers)
- Familiarize Head of Secretary job description and supervise them.
- Monthly timesheet, staff movement and change condition checking.
-Staff probation (meeting the staff)
- New student interview
-Conduct workshops and trainings to staff and students.
- Monitor and improve all of the school activities listed in the school calendar.
-Monitor Head teacher observation.
- Monitor Head teacher observation feedback.
- Mengly J. Quach Annual Excellence in Teaching Award
- Monitor head teacher absences and tardiness.
- Weekly Report to Senate Meeting
- Work Permit process with HR Department
-Applicants Exam Checking
-Interview applicants
- New staff salary offer and benefits. (finalized the offer before meeting the staff)
- New staff tax on salary
-New teacher induction
- Assign buddies to new staff
- Make sure new teachers are trained using the syllabus, Online CA, and Teacher Website.
- Explain the observation criteria, observe and give feedback to new teacher. Also explain the observation feedback. (week 2)
- Monitor Online Continuous Assessment.
- Monitor Sponsorship Program.
-Monitor the curriculum and make sure it is followed.
- Monitor and implement the school campaign like homework log, Thai/Korean speaking environment and reading campaign.
- Immediate acting campus director in case the current campus director in on leave.
- Familiarize the school policy and implement them
- Head teacher handbook update
-Teacher handbook update
-Finalize teachers request on week 6
- New term schedule
- Monitor CBC heads and their activities
- Counsel head teachers, teachers, students/parents and other staff
- Regular DO ROUNDS
-Research

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Song Chariya

Phone

012 797939/061700181

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Profile

ក្រុមហ៊ុនគួចម៉េងលីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៥ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំ សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌ្ឃសង្គម។
ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់អត្ថុប្រយោជន៏ជាច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដូចជាៈ
• ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងជាមួយទិផ្សារ
• ធានារ៉ាបរងសុខភាព
• ធារារ៉ាងរងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ២៤ម៉ោង
• ធានារ៉ាបរងអាយុជីវិតចំនួន $12000
• ការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពនិងមាតុភាព
• ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងការឈប់សម្រាកឈឺ
• ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិដោយយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ
• កាអភិវឌ្ឃន៏ការងារដោយការបណ្តុះបណ្តាល សន្និសីទ និងសិក្ខាសាលា
• ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកតាមផ្នែក
• អាហារូបករណ៏សម្រាប់បុគ្គលិកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់បុគ្គលិក (Aii, Ais)
• រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម
• ការតម្លើងប្រាក់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយពឹកផ្នែកលើបទពិសោធន៏ការងារនិងការងារជាក់ស្តែង

Mengly. J Quach Education had been established in 2005 which is one among other fast-growing Company in Cambodia which fully focusing on Education, Health, Finance and Society Development.
Benefits:
- Competitive Salary
- Health Insurance
- 24h worldwide accident insurance
- Life insurance of USD 12,000
- Maternity and paternity leave
- Standard Annual leave and Sick leave
- Paid National Holiday which based on Prakas from Ministry of Labor and Vocational Training
- Career growth and development through training, conference, seminar, workshop etc
- Monthly Bonus for staff via division
- Scholarship for employee and employee’s children (Aii, AIS)
- Award for outstanding employees
- Yearly salary increment based on experience and performance review

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add