Hot Jobs

 • Procurement officer (3 persons) - RSN GROUP
 • HRA Staff (Oversea Section) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • HRA Trainer ( 01 post ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Sale Engineering staff (2 Pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Air Freight Customer Services Staff (1 Positions) - EXCEL AIR (CAMBODIA) CO., LTD
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាងក្រៅ​ ($180-$250 + Bonus +Incentive) - K-MAN Co.,Ltd
 • បគ្គលិកផ្នែដឹកជញ្ចូន ($180-$250 + Bonus +Incentive) - K-MAN Co.,Ltd
 • មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយលក់ និង បង់រំលស់ - ក្រុមហ៊ុនយើង
 • Personal Assistant to CEO - The iCON Professional Building
 • Mobile App Developer - The iCON Professional Building
 • Architect (Salary: 500$-1000$) - The iCON Professional Building
 • GRAPHIC DESIGNER and VIDEO EDITOR (2 positions) - Gold Financial Global Investment
 • SALES CONSULTANT (អ្នកប្រឹក្សាផែ្នកលក់) ($150-$250) - Gold Financial Global Investment
 • Diamond Sale Showroom $200 - $300 plus Unlimited Commissions - Gold Financial Global Investment
 • Administrative Officer - LEADER PROPERTY (CAMBODIA) LIMITED
 • Officer - Taxation - Cambodian Energy II Co., LTD
 • Junior Purchasing Officer - Cambodian Energy Limited.
 • Sale Consultant - HGB Group Co,. Ltd
 • Accountant (Junior & Senior) & Cashier - O.A.L.F
 • Admin - LS Pristine Co.,LTD

ESL Teacher

Company

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

type

Others

Function

Education

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Education/Training

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-24-2019

Closing Date

Jan-23-2020

Job Description

  - Read and publicize all official memo(s) to students, attend all meetings and orientation at the beginning and/or throughout the term (meetings and orientation are mandatory).
- Teach Literacy and numeracy along with personal, social and emotional skills.
- Employ a variety of instructional techniques and teaching strategies to meet different aptitudes and interests of students, including whole group/ small group or individual learning.
- Follow course syllabus provided by Aii Language Center.
- Help with the integration of technology into the classroom, helping set up computers and projectors, for example.
- Be well planned for her/ his class. Design and follow a complete teaching plan.
- Initiate, plan, organize, and participate in activities, including extracurricular activities, training, and workshops (extracurricular activity is mandatory if required).
- Work in collaboration with Aii Language Center management team.
- Assist in developing a curriculum that takes an overall approach to English/Chinese study and focus on a specific aspect of language use.
- Teach students English/Chinese skills, such as listening, reading, writing and speaking.
- Establish and maintain communication between parents of students and the school in the program.
- Engage parents and families in their student’s learning and acting as an ambassador for the school in the community.
- Contribute productively to the school as a whole.
- Write student report cards using the online continuous assessment with their overall performance.
- Organize learning materials and resources.
- Use a variety of activities and instructional methods.
- Assess student’s performance and progress to ensure they are mastering the skills on regular basis.
- Monitor children’s interactions and nurture cooperation and sharing.
- Follow and comply with teaching standards.
- Establish and enforce rules for behavior, and procedures for maintaining order.
- Adapt teaching methods and instructional materials to meet students’ varying needs and interests.
- And other duties as assigned.

Job Requirements

  - Bachelor degree in Education or equivalent
- Master degree is a plus
- Excellent problem solving skills, and able to use initiative
- Ability to patiently work with people from a variety of backgrounds, cultures, religious views
- Ability to calmly manage and prioritize multiple tasks
- An approachable and friendly spirit, easy to smile and a can-do attitude
- Excellent computer skills with the MS Office Suite and proficient with Social Media
- Ability to employ technology
- Excellent communication skills, both verbal and written in English
- Strong administrative and organizational skills

** Only shortlisted applicants will be contacted within 7 working days
Please submit your cover letter, CV and 4 x 6 current photo to email HR department of MJQeducation as below.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Song Chariya

Phone

012 797939/061700181

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Profile

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005 គឺជា ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបាននិងកំពុងឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយផ្តោត សំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍។

Mengly J. Quach Education, founded in 2005, is one of the leading education providers in Cambodia. With the successful growth and expansion of the company, we are looking to strengthen our workforce.

អត្ថប្រយោជន៍ការងារ (Benefits) ៖
- Competitive salary
ទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។
- Health insurance
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
- 24h worldwide accident insurances
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ24ម៉ោង លើ24ម៉ោង ទូទាំងសាកលលោក។
- Life insurance of USD 10,000
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន12,000ដុល្លារ។
- Maternity and paternity leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកលម្ហែមាតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកនារី និងលម្ហែបិតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកបុរស។
- Sick leave and annual leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។
- Paid national holidays
ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការងារ។
- Marriage leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- Professional development through conference, seminar, workshop, etc.
ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ។
- Monthly bonus for staff via division
ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដប្រចាំខែតាមផ្នែកនីមួយៗ។
- Dr. Mengly J. Quach Scholarship for staff and their children
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីសិក្សាសម្រាប់បុគ្គលិក និងកូនបុគ្គលិក។
- Bonus for outstanding staff
មានឱកាសជាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នើម ហើយទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដពីសាលា។
- Progressive salary increase based on experience and performance
មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធន៍។

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add