Hot Jobs

 • Sales Executive (On–Trade) - Quantum Distribution Co., Ltd
 • មន្ត្រីជំនាញផ្នែកថវិកាចំនួន០១រូប - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • Assistant Manager - T.S.I KHMER CO.,LTD.
 • Sales Executive - Link Asia Media Advertising Co..Ltd(柬单网)
 • Sale Manager - Link Asia Media Advertising Co..Ltd(柬单网)
 • Operation Specialist - Link Asia Media Advertising Co..Ltd(柬单网)
 • Marketing Supervisor - K FOUR GROUP Ltd.
 • Tenant Acquisition and Admin Supervisor - Lucky Mall Co.,Ltd
 • Mall Manager - Lucky Mall Co.,Ltd
 • Senior Teller - DGB Specialized Bank
 • Mobile App Developer (Android or iOS) - DGB Specialized Bank
 • Senior Software Developer - DGB Specialized Bank
 • Junior Accountants - Woori Accounting Co., Ltd
 • Cooltrans Operator (Dyeing / Printing Technician) - LUENTECH TEXTILE SOLUTIONS CO.,LTD (LTS)
 • Stenter Leader ( Dyeing / Printing Technician) - LUENTECH TEXTILE SOLUTIONS CO.,LTD (LTS)
 • Finance Controller (Local /Expat) - LUENTECH TEXTILE SOLUTIONS CO.,LTD (LTS)
 • Team Leader - DENSO (CAMBODIA) CO., LTD.
 • Quality Assurance Officer - DENSO (CAMBODIA) CO., LTD.
 • Senior Civil Engineer (Manager) - Branch of Obayashi Corporation (Cambodia Office)
 • Civil Engineer - Branch of Obayashi Corporation (Cambodia Office)

Billing

Company

ហាងនំបុ័ងបាយ័ន Bayon Bakery   

type

Private Limited Company

Function

Manufacturing

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Accounting

Hiring

3

Industry

Manufacturing

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-23-2019

Closing Date

Oct-23-2019

Job Description

  - ប្រមូលបុង វាយបុង និងត្រួតពិនិត្យចំនួននំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននិងបញ្ជូននំទៅតាមសាខា
- បញ្ជូលទិន្នន័យស្តុកកនំ និងឆែកមើលស្តុកនំនៅក្នុង System ជាប្រចាំ
- ពិនិត្យបុង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយចំនួននំជាក់ស្តែង នៅរាល់ពេលដែរសាខាបញ្ជូននំ Return មកវិញ
- ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលស្នើសុំ ឬផ្តល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

Job Requirements

  - បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី1ផ្នែកគណនេយ្យ ឬគ្រប់គ្រង
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft office បាន
- មិនទាមទារបទពិសោធ ប្រសិនបើមានរឹតតែល្អ
- អាចផ្លាស់ប្តូរវេណធ្វើការបាន
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ ស្មោះត្រង់ រូសរាយរាក់ទាក់ និងអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ

ម៉ោងការងារ
- ធ្វើការ៦ថ្ងៃ/សប្តាហ៏ ឈប់សំរាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៏
- ម៉ោងការងារ ម៉ោង០៦:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៣:០០ល្ងាច
- ម៉ោងការងារ ម៉ោង០៧:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៤:០០ល្ងាច
- ម៉ោងការងារ ម៉ោង០៩:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៦:០០ល្ងាច

អត្ថប្រយោជន៍
- ការធានារ៉ាប់រងការងារ(បសស)
- ផ្តល់ជូនអាហារ
- ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ
- មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្ស តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធ
- កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ
- អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត


មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការសំភាសន៍។ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកទុកជាឯកសារមួយ។ ដាក់ឈ្មោះឯកសាររបស់អ្នកដូចតទៅ: ឈ្មោះ_មុខដំណែងស្នើសុំ_កាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ (ឈ្មោះ = ឈ្មោះពេញរបស់អ្នក) ។ ឧទាហរណ៏: លី ដារ៉ា_បុគ្គលិកផ្នែកលក់_ថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019។ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍។

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

070 555 972/070 555 337

Email

hr@bayonbakery.com/chivorn@bayonbakery.com

Website

https://www.facebook.com/bayonbakery/

Address

House 042K, Street 598, Sangkat Toul Sangke, KhanRersey Keo, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

Bayon Bakery is a local and one of the leading bakeries in Cambodia and was established in 1998. In order to fulfill customer's demands, we have expanded our stores to 12 branches in Phnom Penh with our signature Num Pang Bayon, Bakyong Bayon, cake, wedding cake, and a wide range of fresh baked products.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add