Hot Jobs

 • 2 HR OFFICER (350$ - 450$) - PH ONE Development (Cambodia) Limited.
 • IoT officer - Key Links (Cambodia) Technology Co.,Ltd
 • Sale Supervisor (Salary Rang : 300$-350$) - សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ
 • HR Officer - Ostra FIne Foods
 • បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រគណនេយ្យសាខា ០២ នាក់ - FT Cash Express Co.,Ltd ក្រុមហ៊ុន អេហ្វធី ឃែស អិចប្រេស ឯ.ក
 • Senior Credit Officer ( Siem Reap 1 position ) - Sunny Microfinance Plc
 • IT Executive (Web and Customer Facing) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Internal Auditor (01 Position) - LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC)
 • Customer Service Agent (Custom Clearance) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Custom Clearance Manager (RA) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Accounting Receivable (Cashier) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Accountant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • HR Assistant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Assistant Accountant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Digital Marketing Manager - ATTRACT ADVERTISING Co., Ltd
 • Head of Sales & Marketing - Modena International Cambodi
 • ផ្នែកលក់ខុនដូ ($300 - $600) - VUE ASTON
 • អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ (1000$-1200$) - VUE ASTON
 • Sales Executive (On–Trade) - Quantum Distribution Co., Ltd
 • មន្ត្រីជំនាញផ្នែកថវិកាចំនួន០១រូប - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន (Relationship Officer) ចំនួន ១៥០ តួនាទី

Company

Canadia Bank Plc   

type

Public Limited Company

Function

Banking & Finance

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Bank/Insurance

Hiring

150

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh; Provinces;

Publish Date

Sep-17-2019

Closing Date

Sep-26-2019

Job Description

  ** ប្រាក់បៀរវត្ស ចាប់ពី៣៥០ ដុល្លារឡើងទៅ មានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ថ្លៃជួលម៉ូតូ ថ្លៃសាំង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលឆ្នំាចិន ប្រាក់អតិភាពការងារ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព អាយុជីវិត និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

- កំណត់និងទាក់ទាញអតិថិជនឥណទានគោលដៅអោយបានច្រើន
- ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឥណទានដែលបានស្នើសុំ
- រៀបចំកាលវិភាគនៃការសងប្រាក់សម្រាប់អតិថិជន
- ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំទៅលើការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អតិថិជននិង សា្ថនភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
- ដោះស្រាយរាល់បញ្ហា និងចម្ងល់របស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងឥណទាន
- រៀបចំរបាយការណ៍ឥណទានប្រចាំខែទៅកាន់ផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន និងគណៈកម្មការឥណទាន។

Job Requirements

  - មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្ររងជំនាញធនាគារ, ហិរញ្ញវត្ថុ, គ្រប់គ្រង, គណនេយ្យ ឬជំនាញ ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
- អាចជានិសិត្សកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗឬ ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមន្ត្រីឥណទាន កាន់តែល្អប្រសើរ
- មានចំនេះដឹងមួយចំនួនក្នុងការលក់, ទំនាក់ទំនង, ការផ្តល់សេវាកម្ម ដល់អតិថិជនជាដើម
- ចេះនិយាយនិងសរសេរ ភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
- មានចំនេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ (Ms.Excel, Ms.Word, Ms. Power Point, etc.)
- មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងអំណត់អត់ធ្មត់ក្នុងកិច្ចការងារ

** បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅតាមរយៈអ៊ីមែល
hr@canadiabank.com.kh និងសម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក023 969 222/071 450 6666/071 210 0333 រឺចូលទៅកាន់វេបសាយ www.canadiabank.com.kh

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

023 969 222/071 450 6666/071 210 0333

Email

hr@canadiabank.com.kh

Website

http://www.canadiabank.com.kh

Address

No. 315, Ang Doung St. Corner Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia.

Company Profile

Canadia Bank Plc. was established on 11th November 1991 as “Canadia Gold & Trust Corporation Ltd.”, joint-venture between Cambodian - Canadians and the National Bank of Cambodia (Central Bank of Cambodia). The bank’s management consisted of former staff of the National Bank of Cambodia and its Cambodian – Canadian shareholders.

The main activities were based on gold transactions, gold plaque manufacturing and lending to local merchants. On 19th April 1993 the name was changed into CANADIA BANK LTD., licensed as a Commercial Bank with the National Bank of Cambodia and registered with the Ministry of Commerce. On 16th December 2003 the name of the bank changed into CANADIA BANK PLC. (Public Limited Company).

Since privatization in 1998 the Bank has become the largest local bank in Cambodia. With a worldwide network of correspondent banking relationships and a solid base of local and international customers CANADIA BANK PLC holds commanding market shares in loans as well as deposits. The bank offers a wide range of financial services through its Head Office and its more than 50 branches in Phnom Penh and major cities throughout the country.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add