Hot Jobs

 • អនុប្រធានផ្នែកលក់ (Sale supervisor) - CHAMATHARN CO., LTD.
 • SENIOR TAX CONSULTANT - VDB Loi
 • Accountant - VDB Loi
 • អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ (600$-800$) - VUE ASTON
 • ផ្នែកលក់ខុនដូ ($400 - $600) - VUE ASTON
 • Deputy Corporate Controller - Real Food and Beverage Co., Ltd
 • Whole Sale Manager - Real Food and Beverage Co., Ltd
 • Agency Manager - Manulife(Cambodia) PLC
 • Manager, Planning and Analysis - Manulife(Cambodia) PLC
 • Insurance Specialist (Sales) - Manulife(Cambodia) PLC
 • SENIOR ACCOUNTANT Salary 350up - Primalis Corporation Ltd
 • Credit Officers - Cathay United Bank (Cambodia) Corporation Ltd.
 • Architect Suppervisor - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Graphic Design ($300-$800) - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Architect - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Civil Engineer - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Quantity Surveyor Supervisor - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Project Manager - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Accountant - Andrew & Philip Accounting Co., Ltd. (A&P Accounting)
 • SENIOR ACCOUNTANT - SPACElogic International (Cambodia) Co., Ltd.

បុគ្គលិកបន្ទាន់ជាច្រើនមុខតំណែងដូចខាងក្រោម

Company

Lyla Sport Center   

type

Private Limited Company

Function

Sports & Recreation

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Assistant/Secretary

Hiring

Industry

Sports & Recreation

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

Khmer-- Mother Tongue   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-13-2019

Closing Date

Oct-12-2019

Job Description

  Lyla Sports Center
ក្លឹបហាត់ប្រាណ លីឡា ស្ព័ត សេនធ័រ យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ជាច្រើនមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

1. ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រង (Assistant General Manager)
ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖
- ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទូទៅទៅលើប្រតិបត្តិការការងារប្រចំាថ្ងៃ
- ជាអ្នកជំរុញផ្នែកសេវាកម្ម និង ស្វែងរកអតិថិជន
- ការងារផ្សេងទៀត នឹងដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖
- អាយុចាប់ពី 20 ឆ្នំាឡើងទៅ
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រង និង ទីផ្សារ
- យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
- ចេះភាសាអង់គ្លេស និង កម្មវិធីកំព្យូទ័រផ្នែកការិយាល័យ
- មានភាពស្មោះត្រង់ និង ទទួលខុសត្រូវផ្នែកការងារ

2. ផ្នែកគណនេយ្យ (Accounting)
ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវ

- យល់ដឹងពីខួបគណនេយ្យ
- ធានាថាឯកសារប្រកាសសារពើពន្ធបានត្រឹមត្រូវ
- តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យគណនីក្នុងនិន្នានុប្បវត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យ
- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំតាមដានការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំដែលដាក់ជូននាយកដ្ឋានពន្ធដារ
- ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលបានកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស
- បេក្ខជនត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ/ហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
- មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច២ឆ្នាំនៅក្នុងមុខតំណែងស្រដៀងគ្នា
- មានចំណេះដឹង Computer ( កម្មវិធីគណនេយ្យ , Microsoft Word & Excel, Power Point , Internet etc.)
- យល់ដឹងពីច្បាប់សារពើពន្ធដារ
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញទាំងនិយាយ និងសរសេរ
- មានភាពអំណត់ក្នុងការងារ និងអាចធ្វើការងារជាក្រុម។

3. បុគ្គលិកផ្នែកស៉្បា
លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

- មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅហាងស៉្បា រឺ សណ្ឋាគារ (ផ្តល់អាទិភាពសំរាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍នៅហាងស៉្បា)
- មានភាពអំនត់ អត់ធ្មត់ និង ស្រលាញ់ការងារ
- គោរពម៉ោងធ្វើការ

4. បុគ្គលិកផ្នែក Gym
ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖

- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និង អត្ថប្រយោជន៍
- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការពង្រឹងសេវាកម្មអោយកាន់តែប្រសើរ
- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបង្ហាត់បង្រៀនបុគ្គលិកដទៃទៀត
- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើឧបករណ៍ហាត់ប្រាណត្រូវធានាថាគ្រប់គ្រាន់ និង អាចប្រើការបាន
- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបរិវេណធ្វើការរបស់ខ្លួនអោយបានស្អាត និង មានអនា
- ការងារផ្សេងទៀត នឹងដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖
- អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំាឡើងទៅ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់ ៦ ខែឡើងទៅ
- យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
- ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
- មានភាពស្មោះត្រង់ និង ទទួលខុសត្រូវផ្នែកការងារ

5. ផ្នែកអនាម័យ
ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖

- បោសសម្អាត ការិយាល័យ និងទីធ្លាជុំវិញ
- សម្អាតបរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅក្លឹបហាត់ប្រាណ
- រាយការណបរិស្ថាន ដែលគ្មានអនាម័យ
- ធានា តាមជាន់អាផាតឺមែន ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវស្អាត
- រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្តភារកិច្ច តាមកាលវិភាគដែលបានផ្ដល់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសំអាតយ៉ាងហោច ១ ឆ្នំាឡើងទៅ
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
- ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ និង ចេះនិយាយភាសាអងគ្លេស
- ចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការធ្វើ ការងារផ្ទះ និង ការសំអាត
- ការប្តេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីសម្រេចបាននូវ ស្តង់ដារ ខ្ពស់នៃ អនាម័យ និងអនាម័យខ្លួនប្រាណ

6. កូនកំាបិត (Cooker)
ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ៖

- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំអិនម្ហូប
- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការរាប់ស្តុកចេញ និង ចូល
- ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទីតំាងធ្វើការរបស់ខ្លួនអោយបានស្អាត និង មានអនាម័យ
- ការងារផ្សេងទៀត នឹងដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖
- អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំាឡើងទៅ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងហោច ៦ ខែឡើងទៅ
- យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
- ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
- មានភាពស្មោះត្រង់ និង ទទួលខុសត្រូវផ្នែកការងារ

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងតាម៖
* លោក សាន វិបុល
* លេខទូរស័ព្ទៈ 010 39 29 39
* អ៊ីម៉ែល: s.vibol9999@gmail.com
* ទីតំាង: ផ្ទះលេខ 367, ផ្លូវ508, សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

Job Requirements

 

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Mr. Vibol San

Phone

010 39 29 39

Email

s.vibol9999@gmail.com

Website

Address

ផ្ទះលេខ 367, ផ្លូវ508, សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ

Company Profile

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add