សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (University of Health Sciences)

Company Profile

ID

10025928  

Function

Education

type

Public Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

077 456 070 / 010 234 265 / 015 575 554

Fax

Email

povsithykar@uhs.edu.kh

Website

Address

ឡូតិ៍លេខ៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh