មន្ទីរផលិតគ្រាប់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតអង្គរ (Angkor Dental Laboratory)

Company Profile

ID

10022497  

Function

Health/Personal Care

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

012 811 658 / 098 99 11 77

Fax

Email

ykatenykaten@gmail.com

Website

Address

លេខ២៨c ផ្លូវ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ong III, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Company Description

 
មន្ទីរផលិតផលិតគ្រាប់ធ្មេញសិប្បនិម្មិតអង្គរ។

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh