ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)

Company Profile

ID

10012748  

Function

Education

type

Others

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Contact Person

Ms. Song Chariya

Phone

012 797939

Fax

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh , www.mjqjob.com

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Description

 
ក្រុមហ៊ុនគួចម៉េងលីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៥ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំ សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌ្ឃសង្គម។
ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់អត្ថុប្រយោជន៏ជាច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដូចជាៈ
• ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងជាមួយទិផ្សារ
• ធានារ៉ាបរងសុខភាព
• ធារារ៉ាងរងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ២៤ម៉ោង
• ធានារ៉ាបរងអាយុជីវិតចំនួន $12000
• ការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពនិងមាតុភាព
• ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងការឈប់សម្រាកឈឺ
• ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិដោយយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ
• កាអភិវឌ្ឃន៏ការងារដោយការបណ្តុះបណ្តាល សន្និសីទ និងសិក្ខាសាលា
• ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកតាមផ្នែក
• អាហារូបករណ៏សម្រាប់បុគ្គលិកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់បុគ្គលិក (Aii, Ais)
• រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម
• ការតម្លើងប្រាក់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយពឹកផ្នែកលើបទពិសោធន៏ការងារនិងការងារជាក់ស្តែង

Mengly. J Quach Education had been established in 2005 which is one among other fast-growing Company in Cambodia which fully focusing on Education, Health, Finance and Society Development.
Benefits:
- Competitive Salary
- Health Insurance
- 24h worldwide accident insurance
- Life insurance of USD 12,000
- Maternity and paternity leave
- Standard Annual leave and Sick leave
- Paid National Holiday which based on Prakas from Ministry of Labor and Vocational Training
- Career growth and development through training, conference, seminar, workshop etc
- Monthly Bonus for staff via division
- Scholarship for employee and employee’s children (Aii, AIS)
- Award for outstanding employees
- Yearly salary increment based on experience and performance review

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
Senior Operation Officer Phnom Penh;  Aug-09-2020
Senior Programmer Phnom Penh;  Aug-07-2020
Plumbing Engineer Phnom Penh;  Jul-17-2020
គ្រូភាសាខ្មែរ Phnom Penh;  Jul-26-2020
Secretary / Receptionist Phnom Penh;  Aug-01-2020
Deputy Director of IT Phnom Penh;  Jul-26-2020
Secretary / Receptionist Phnom Penh;  Aug-02-2020
Income Officer Phnom Penh;  Jul-26-2020
Tax Manager Phnom Penh;  Jul-12-2020
Risk and Compliance Manager Phnom Penh;  Jul-25-2020
IT Technical Support Phnom Penh;  Jul-26-2020
គ្រូបឋមសិក្សា Phnom Penh;  Jul-26-2020
Administrative Officer Phnom Penh;  Jul-26-2020
Thai Head Teacher Phnom Penh;  Jul-26-2020
Cashier Phnom Penh;  Jul-26-2020
IT Network and System Manager Phnom Penh;  Jul-26-2020
ជំនួយការផលិតករទូរទស្សន៍ Phnom Penh;  Aug-02-2020
Assistant Architect (intern) Phnom Penh;  Aug-06-2020
HR Director Phnom Penh;  Jul-26-2020
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:19   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh