ប្រ៉ូម៉ូសិន​ពិសេសសម្រាប់ខួប 9ឆ្នាំរបស់ CAMHR

ក្នុងឱកាសខួបគម្រប់ ៩ឆាំ្នរបស់ CamHR, ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនរងា្វន់ពិសេសគឺ កែវទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន ២០រង្វាន់

កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ 31 កក្គដា 2018

របៀបចូលរួម 

  •   Share រូបនេះជាមួយ #CamHR9thAnniversary
  •   រួច Mention ទៅកាន់មិត្ត ៩នាក់នៅក្នុង Comment

* លក្ខខ័ណ្ឌ: 

  • យើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ
  • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានឡើយ
  • អ្នកឈ្នះម្នាក់ទទួលបានតែ ១រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ
  • ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន 
លទ្ធផល៖ នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី 2 សីហា ២០១៨ នៅលើហ្វេកបុកផេក CAMHR 

ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 
023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh