ប្រ៉ូម៉ូសិន​អបអរសាទរគម្រប់ខួប 7ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន CAMHR

ដើម្បី​អបអរសាទរកម្មវិធីគម្រប់ខួប6ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមអេចអ យើង​នឹង​ផ្តល់​ជូននូវ​កាដូធំៗ​យ៉ាងច្រើន​​ដល់​អតិថិជន។

-​ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 03 ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី 09 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦



ឆ្នោតផ្សងសំណាង
មានរង្វាន់ដូចជា៖ 

 •   ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី (5 រង្វាន់)
 •   ឆ្នាំងអ៊ុត (5 រង្វាន់)
 •   កំសៀវអគ្គិសនី (5 រង្វាន់)
 •   USB 8G (30 រង្វាន់)
 •   ដង Selfie (10 រង្វាន់)
 •   កែវទឹក CAMHR (30 រង្វាន់)
 •   សៀវភៅ CamHR (20 រង្វាន់Prizes)
 •   អាវយឺត CAMHR (50 រង្វាន់)

 • ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ៖  

 • ទិញ និងទូទាត់ថ្លៃរាល់គ្រប់កញ្ចប់សេវាកម្មទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន និងទទួលបានឆ្នោតផ្សងសំណាងពី CamHR

 • -ចំណាយចាប់ពី ១០ ដុល្លារឡើងទៅ = ឆ្នោតផ្សងសំណាង ១សន្លឹក

 • -ចំណាយចាប់ពី ៥០ ដុល្លារឡើងទៅ = ឆ្នោតផ្សងសំណាង ២សន្លឹក

 • -ចំណាយចាប់ពី ១០០ ដុល្លារឡើងទៅ = ឆ្នោតផ្សងសំណាង ៣សន្លឹក 

 • -ទិញកញ្ចប់សេវាកម្ម “Featured Employers” ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យា ៣ខែនឹងទទួលបាន   + ឆ្នោតផ្សងសំណាង ១សន្លឹក

 • -ចំណាយចាប់ពី ១៥០ ដុល្លារឡើងទៅនឹងទទួលបាន  + ឆ្នោតផ្សងសំណាង ១សន្លឹក




 • *លក្ខខ័ណ្ឌ: 

  • យើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ
  • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់
  • រង្វាន់ផ្តល់ជូនរហូតអស់ពីស្តុក
  • ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន​


  លទ្ធផល៖ នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី 12 កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅលើហ្វេកបុកផេក CAMHR 


ទំនាក់ទំនងបន្ថែម:

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

 

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh