Hot Jobs

 • Driver - Primalis Corporation Ltd
 • Web Developer ($400 to $1200) - Kelutree
 • Sale & Marketing ផ្នែកទីផ្សារជាច្រើននាក់ (Urgent ) - Minyuan Xin Electrical Machineries (Cambodia) Co., Ltd
 • Pastry Chef - Rich Products Co.,Ltd
 • Sale – Marketing ( 250$ - 450$ ) - COFFEE M.K MONDULKIRI Co.,Ltd.
 • គណនេយ្យ Accountant 600$+ - Lifu Electric and Machinery Co.,Ltd
 • ផ្នែកជាងភ្លើង $250+ - Lifu Electric and Machinery Co.,Ltd
 • អ្នករចនាប្រព័ន្ធភ្លើង 500$ up - Lifu Electric and Machinery Co.,Ltd
 • Director of Human Resource - Chavon Hospitality
 • Marketing communication manager (Marcomm) - Chavon Hospitality
 • Food and Beverage Service - Sol Beach Resort
 • Graphic Designer (350$- 500$) - Chavon Hospitality
 • Senior Accountant - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • TAX SERVICES – SENIOR TAX - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Sale & Marketing Executive - Tan Brothers Auto Co.,Ltd
 • Assistant Marketing Manager - SANYO PACKAGE ASIA (CAMBODIA) CO., LTD
 • Senior Accountant(700-800$) - CamHR Information(Cambodia) Co., LTD
 • 行政人事主管 - Cambodian Nice Satellite Television Station (NICE TV)
 • Senior Officer, Group Credit Life - Manulife(Cambodia) PLC

Gynecologist (វេជ្ជបណិ្ឌតរោគស្រី្ត)

Company

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

type

Others

Function

Education

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Medical/Health/Nursing

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-11-2019

Closing Date

Oct-11-2019

Job Description

  - Perform regular annual exams on patients (e.g. pap smears)
- Analyze records, reports, test results, or examination information to diagnose medical condition
of patient.
- Explain procedures and discuss test results or prescribed treatments with patients.
- Collect, record, and maintain patient information, such as medical histories, reports, and
examination results.
- Monitor patients over the course of pregnancies.
- Treat infections of the cervix, ovaries and fallopian tubes.
- Identify cancerous growths within the reproductive system.
- Refer patient to medical specialist or other practitioner when necessary.
- Provide post-natal care to new mothers.
- Educated patients on practices that promote wellness and health and instructed on measures to
detect any abnormality or aberration in the female body, such as breast self-examination.

Job Requirements

  - Doctorate of medicine
- 4 years OB-GYN residency
- 2+ years practicing medicine in hospital or private practice.
- 2+ years’ experience as an obstetric or abdominal ultrasound technician.
- Proficient at patient charting and knowledgeable in relevant charting computer programs.
- Ability to multi-task efficiently and effectively.
- Ability to establish and maintain effective working relationships with patients, medical staff,
management and peers.


*** Only shortlisted applicants will be contacted within 7 working days
Please submit your cover letter, CV and 4 x 6 current photo to email HR department of MJQeducation as below.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Phanika Hang

Phone

012 797939/016888468

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Profile

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005 គឺជា ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបាននិងកំពុងឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយផ្តោត សំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍។

Mengly J. Quach Education, founded in 2005, is one of the leading education providers in Cambodia. With the successful growth and expansion of the company, we are looking to strengthen our workforce.

អត្ថប្រយោជន៍ការងារ (Benefits) ៖
- Competitive salary
ទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។
- Health insurance
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
- 24h worldwide accident insurances
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ24ម៉ោង លើ24ម៉ោង ទូទាំងសាកលលោក។
- Life insurance of USD 10,000
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន12,000ដុល្លារ។
- Maternity and paternity leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកលម្ហែមាតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកនារី និងលម្ហែបិតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកបុរស។
- Sick leave and annual leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។
- Paid national holidays
ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការងារ។
- Marriage leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- Professional development through conference, seminar, workshop, etc.
ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ។
- Monthly bonus for staff via division
ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដប្រចាំខែតាមផ្នែកនីមួយៗ។
- Dr. Mengly J. Quach Scholarship for staff and their children
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីសិក្សាសម្រាប់បុគ្គលិក និងកូនបុគ្គលិក។
- Bonus for outstanding staff
មានឱកាសជាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នើម ហើយទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដពីសាលា។
- Progressive salary increase based on experience and performance
មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធន៍។

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add