Hot Jobs

 • ជ្រើសរើស បុគ្គលិកភេទផ្នែកលក់ អនឡាញ ចំនួន 3 នាក់ - HOUT CHEA CO.,LTD
 • Assistant CEO (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Senior Art Designer & Digital Marketer - (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Sales Consultant (Borey Amory 7Makara) (6 Positions) - Amory Co., Ltd
 • Sales Admin (2 posts) - Amory Co., Ltd
 • Tax and Internal Audit Supervisor (2posts) - Amory Co., Ltd
 • Warehouse Stock Controller (2posts) - Amory Co., Ltd
 • Marketing Manager (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Foreman (2 posts) - Amory Co., Ltd
 • QS Civil Engineer (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • QS MEP Engineer (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Project Manager – 2 Positions - Amory Co., Ltd
 • Design MEP Engineer - (3 Positions) - Amory Co., Ltd
 • Procurement Officer - (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Procurement Supervisor (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Structural Design Engineer (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Senior Architectural Designer (6 Posts) - Amory Co., Ltd
 • IT Support (02posts) - Amory Co., Ltd
 • Restaurant Manager (02 Post) - Amory Co., Ltd
 • Assistant Restaurant Manager (02 Post) - Amory Co., Ltd

ប្រឹក្សាលក់សេវាធានារ៉ាប់រងតាមទូរស័ព្ទ (Call Center Employees)(ជាច្រើនដំណែង)

Company

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)   

type

Public Limited Company

Function

Insurance

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Customer Service

Hiring

Industry

Insurance

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jul-16-2019

Closing Date

Aug-15-2019

Job Description

  តើប៊ីម៉ាផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះ?
• ទទួលបានចំណូលមធ្យម ២០០ ទៅ ៣០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
• ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្រាក់ចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ ធានារ៉ាប់រង និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើការ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (រីករាយចុងសប្តាហ៏) និងការឈប់សម្រាក់តាមច្បាប់រដ្ឋ
• ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស ទាំងជំនាញនឹងផ្ទាល់ខ្លួន
• ការតំឡើងប្រាក់ខែ ប្រចាំឆ្នាំ នឹងឱកាសឡើងតំណែង
• មានភាពរីករាយជាមួយបរិយាកាសការងារ
មានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនិងវប្បធម៌ការគោរពគ្នាជាមួយភាពរីករាយ។ យើងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពជូននិងផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

** រួមជាមួយប៊ីម៉ា(BIMA)
អ្នកជាផ្នែកមួយរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលធ្វើអោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រើសើរដោយការការពារហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្រូវការ។

Job Requirements

  ** លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖
• កំរិតថ្នាក់ទី១២ឡើង
• មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ
• មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
• មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋាន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង
• មានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន

BIMA offers competitive salary and benefits such as working insurance cover, career and personal development opportunities, Staff/Spouse Delivery Benefits, Khmer New Year and Pchum Ben bonuses, financial support for marriage, BIMA health benefits, Five-Day Work Week, public holidays according to labor law, annual salary increments etc.

* Only short-listed candidates are invited for an interview!

** Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com or visit us at the following address: #68E1, 1 st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721 / 10 242 248

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

(855) 23 726 721 / 010 242 248

Email

recruitment@kh.milvik.com

Online Apply

https://www.facebook.com/bimacambodia/

Website

http://bima.com.kh/

Address

#68E, 1st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

Company Profile

MILVIK (CAMBODIA) MICRO INSURANCE Plc., operating under the brand “BIMA”, is a part of Milvik AB and is an international micro insurance company headquartered in Stockholm, Sweden.

BIMA uses disruptive mobile technology to bring insurance and health services to consumers at the bottom of the pyramid, on a scale never before possible. In just six years, BIMA has established itself as one of the fastest-growing and most innovative companies working in emerging markets. We already have thriving operations in 12 markets across Africa, Asia and Latin America. BIMA has been operating in Cambodia since 2014 in partnership with Smart
Axiata Co., Ltd.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add