Hot Jobs

 • Cargo Junior Supervisor (03 positions) - Cambodia Airports
 • Sale Executive (250$-up) - Home Living
 • Stock Controller - Home Living
 • បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកផ្នែក គណនេយ្យ (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកបកប្រែ ចិន ខ្មែរ (៣នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • Head of Mechanic ​​(1) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Waitress ​​(08 Positions) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Safety Officer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Plumbing Drainage and FF Engineer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Property Manager - Naki Group
 • Sales Agent - Naki Group
 • Customer Service($400 - $500) - Naki Group
 • Sales Executive - MH Labels(Cambodia)Co.,Ltd
 • Accountant Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant officer - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • HR/Compliance Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • 厂长翻译& 助理 / Marker房 - NEW WIDE (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD
 • Site Manager - THIEN SRENG Construction Co., LTD

Restaurant Supervisor

Company

EBM Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Function

Human Resources/Consultancy

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Catering/Restaurant

Hiring

2

Industry

Food & Beverages

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-07-2019

Closing Date

Jun-06-2019

Job Description

  • ជូយប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្នុងការសម្ភាសន៍ ជ្រើសរើស បង្ហាត់បង្រៀន មើលការខុសត្រូវ ផ្ដល់ប្រឹក្សា និងរៀបចំវិន័យបុគ្គលិក។
• នៅពេលបើកភោជនីយដ្ឋាន ត្រូវត្រួតពិនិត្យបរិវេណភោជនីយដ្ឋានទាំងមូល ធានានូវអនាម័យ និងធ្វើយ៉ាងណាអោយភ្ញៀវពេញចិត្តគ្រប់សេវាកម្មរបស់ភោជនីយដ្ឋាន។
• ធានាថា គ្រប់បញ្ជី សំណើរ ឬ មុខងារបិទ និងបើក ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់គ្រប់វេនទាំងអស់។
• ប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងផ្ទាល់មាត់ និងសំនេរ ដើម្បីអាចតម្រង់ទិសបុគ្គលិកបានច្បាស់លាស់។
• សង្កេតមើលសកម្មភាពការងារ និងលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីកែលំអនៅពេលដែលចាំបាច់។
• ធានាឲ្យបានថា គ្រប់ជំហាននៃសេវាកម្មដែលបានដាក់ចូលក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបាន អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ។
• ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវ ដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានស្ដីពីបរិក្ខារ និងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ភោជនីយដ្ឋាន។ ស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលទទួលបានការពេញចិត្តពីគ្រប់ភ្ញៀវ។
• ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក យ៉ាងសុភាពរាបសា និងច្បាស់លាស់ សម្របសម្រួល និងរៀបចំការកក់របស់ភ្ញៀវ។ រៀបចំកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។ ទាក់ទងជាមួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានា។
• សង្កេតមើលបរិក្ខានានា និងទីធ្លាផ្ទះបាយដើម្បីធានាគុណភាពម្ហូប និងសេវាកម្មជូនភ្ញៀវ។
• រក្សាអនាម័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Job Requirements

  -ត្រូវ​មានកម្រឹត​វប្ប​ធម៌​បរិ​ញ្ញា​ប័ត្រ​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ ឬ សញ្ញា​ប័ត្រ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ
-ពូកែ​ខាង​ផ្នែក​ទំ​នាក់​ទំ​នងជា​ភាសា​ខ្មែរ និង អង់​គ្លេស
-ត្រូវ​មាន​បទ​ពិ​សោ​ធន៍​ផ្នែក​ភោ​ជនីយដ្ឋាន​យ៉ាង​តិច​3ឆ្នាំ
-ត្រូវ​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ ពូ​កែ​អត់​ធន់ និង​ពូកែ​ខាង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment Department

Phone

096 723 8008 / 078 73 9000 / 023 213 919

Email

cv@ebmcambodia.com

Website

http://www.ebmcambodia.com ; www.ejobpage.com

Address

Building #40D, Street 352, Sangkat Beong Keng Kang 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

EBM Cambodia, known as the Employee Benefits Management, is one of the leading and longest running human resource service provider company in Cambodia that has been active in her field since the year 2007. Our mission is to help our clients maximize their core business and to focus on what matters most, so we help our clients reduce their complex administration and time consuming processes of staffing into smarter, faster and cost effective solutions – our services are designed to link the gap between employers and employees with the aim to successfully match both parties for an exciting solution.

For company clients we aim to become an extension of your business and gain a thorough understanding of your organizations environment, people and culture, to better assist you in the resolution of staffing issues. Our personalized process saves time, promotes growth, reduces onboarding, and ensures that when we present our shortlist for interview with the client representative, we are providing the best candidates for the job.

For job seekers we don’t simply wish to help you find a job for the short-term but rather a job that will contribute to your long-term career development and at the same time we wish to be your adviser as your career develops. We will endeavour to find you the types of roles in the kind of companies that match your skills, experience and future plans.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add