Hot Jobs

 • បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកផ្នែក គណនេយ្យ (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកបកប្រែ ចិន ខ្មែរ (៣នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • Head of Mechanic ​​(1) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Waitress ​​(08 Positions) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Safety Officer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Plumbing Drainage and FF Engineer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Property Manager - Naki Group
 • Sales Agent - Naki Group
 • Customer Service($400 - $500) - Naki Group
 • Sales Executive - MH Labels(Cambodia)Co.,Ltd
 • Accountant Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant officer - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • HR/Compliance Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • 厂长翻译& 助理 / Marker房 - NEW WIDE (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD
 • Site Manager - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • Human Resource - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • Wordpress Web Design (200$ - 250$) - Home Living
 • Import and Export Documents/Supervisor进出口文员 $800-$1000 - CHINA LOGISTIC CO.,LTD

4530_Sale Executive (Digital) ($ 200 ~ $ 300)

Company

CDL-HR   

type

Private Limited Company

Function

Human Resources/Consultancy

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Marketing

Hiring

2

Industry

Entertainment

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

18 ~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Apr-29-2019

Closing Date

May-29-2019

Job Description

  •​​​ ស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានច្បាស់លាស់ទាំងនៅ
លើកាសែតនិង Online ជាប្រចាំដើម្បីពន្យល់អោយអតិថិជនយល់ពី
ផលិតផលរបស់យើង។
• បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំជាមួយ
អតិថិជនដើម្បីពេលអតិថិជនត្រូវការគេនឹកឃើញយើង។
• ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗជាប្រចាំដើម្បីរកចំណូលសំរាប់ក្រុមហ៊ុន។
• ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុននិងស្វែងយល់ពីតំរូវការរបស់អតិថិជន
បន្ថែម។
• រុករកឪកាសថ្មីៗជាប្រចាំក្នុងទីផ្សារដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៏ក្រុមហ៊ុនអោយមានការ
រីកចំរើន។
• យល់ដឹងពីដៃគូប្រគួតប្រជែងនិងផលិតផលរបស់គេជាប្រចាំដើម្បីឆ្លើយ
តបនឹងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។
• ធើ្វរបាណ៍ការជូនថ្នាក់នាំជាប្រចាំថ្ងៃអំពីការណាត់ជួបភ្ញៀវនិងតំរូវការដើម្បី
រៀបចំProposalត្រូវតាមតំរូវការ។
• ធ្វើការសហការណ៍ល្អនៅក្នុងក្រុមការងារក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាអោយសំរេច
ការងាររួមនិងទស្សនះ វិស័យក្រុមហ៊ុន។
• និតីវិធីក្នុងការលក់ទាំងការធ្វើ Quote and Proposal និង Call Follow
up សំរាប់អតិថិជនដើម្បីនែនាំអំពីផលិតផលរបស់យើង។
• ភារកិច្ចទូទៅក្នុងការងារដូចជាការទទួលទូរសព្ទ័ជាប្រចាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅ
អតិថិជនទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
• គោរពនិងអនុវត្តតាមបទបពា្ជររបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអោយស្រប
តាមទស្សនះវិស័យក្រុមហ៊ុន។

Job Requirements

  • បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ
• ភាពរហ័សរហូន ឈ្លាសវៃ
• មានទំនូលខុសត្រូវលើការងារ
• មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
• ហ្មត់ចត់និងការងារ
• ជំនាញប្រើប្រាស់កំព្យូរទ័រ និងអីធើណេត
• ជំនាញលក់និងទីផ្សារ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ

- Working Hour: 08:00 am ~11:30 am | 01:30 pm ~05:30 pm

- Holiday: Saturday

- Benefit and Allowances: Bonus

- Salary: $ 200 ~ $ 300

HOW TO APPLY
If you are interested in this recruitment, Please click and submit your CV!


ADD: #298, Monivong Blvd., Tous Les Jours Monivong Building 1st floor, Phnom Penh
TEL: 023 964 864 / 010 234 450 / 098 224 783

Email: reception@cdl-consultant.com

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Officer

Phone

023 964 764

Email

reception@cdl-consultant.com

Website

http://www.cdl-consultant.com/en

Address

Tous Les Jours Monivong Building,1st Floor, #298, Preah Monivong Blvd. Sagnkat Boeung Raing,Khan Daun Penh, Phnom Penhh.

Company ProfileCreative Diamond Links Human Resources (CDL HR),is the best leading recruitment company, provides high quality recruitment and HR services to local and foreign companies in Cambodia.
At the same time, we provide career counseling to the Cambodian workforce and introduce the best qualified candidates to you, giving you the freedom to leverage saving time and effort while being able to employ the best people for your company.
Specialized services by our international team of HR Consultants are available to you in English, German, Khmer, Japanese, Chinese and Korean.Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add