Hot Jobs

 • Sales Supervisor - GRAND HOME
 • ផ្នែកឌីហ្សាញ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងផេក - GRAND HOME
 • Sale (Modern Trade) 250$ - 450$ - COFFEE M.K MONDULKIRI Co.,Ltd.
 • Sale – Marketing ( 250$ - 450$ ) - COFFEE M.K MONDULKIRI Co.,Ltd.
 • Front office Receptionist - The Bale Phnom Penh (T.H River and Sun Ltd)
 • Sous-Chef - The Bale Phnom Penh (T.H River and Sun Ltd)
 • Lead Facilitator and Design Advisor - Mindcamp
 • Building Supervisor (Nigh Shift) - Hongkong Land (Premium Investments) Limited
 • Production Supervisor (Salary $300- $500 + Benefit) - Horseware Products (Cambodia) Co., Ltd
 • Sale Online (Female) - Home Living
 • Senior Sales Consultant - Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd.
 • Sales & Marketing Manager - Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd.
 • Receptionist - Westec Corporation
 • Accountant - Westec Corporation
 • IT Manager - Westec Corporation
 • Purchase Manager [ 01 post ] - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • Import forwarding operator [ 01 post ] - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • Sales Admin officer [ 01 post ] - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • Nurse (Salary $ 300-$400 + Benefit) - Horseware Products (Cambodia) Co., Ltd
 • Sales Man [ 06 posts] - CAMKO BROTHERS CO.,LTD

Operations Executive

Company

ISI STEEL CO., LTD.   

type

Private Limited Company

Function

Manufacturing

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Operation/Production

Hiring

2

Industry

Manufacturing

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Kandal;

Publish Date

Apr-26-2019

Closing Date

May-26-2019

Job Description

  . ទទួលខុសត្រូវលើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកលក់ ដើម្បីផលិតទំនិញចេញជូនអតិថិជន ឳ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ។
. រៀបចំរាល់ការផលិត នឹងដឹកទំនិញជូនអតិថិជនតាមស្ថានភាពគោលដៅអោយទាន់ពេលវេលា។
. ត្រួតពិនត្យ និងទទួលខុសត្រូវនូវការបញ្ជេញទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប័ណ្ណប្រគល់ទំនិញ និងប័ណ្ណបញ្ជាផលិត។
. ត្រួតពិនិត្យកម្មករ អ្នកបើកបរឡាន អ្នកបើករ៉ឺម៉ក និងរៀបចំបែងចែកការងារផ្សេងៗដុំម្បីដំណើរការបាន។
. ត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីតាំងទុកទំនិញនៅក្នុងបរិវេណឃ្លាំងអោយបានស្អាតល្អ។
. ត្រួតពនិត្យ និងរាយការណ៏ពីស្ថានភាពយានជំនិះមានបញ្ហាជូនប្រធានសាខា។
អនុវត្តន៏ការងារផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវ។

Job Requirements

  . សិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឫ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
. អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
. ធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ចំពោះការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកឃ្លាំង
. អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេស​
. ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
. មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ
. មានការទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន
. ចេះធ្វើការងារជាក្រុម។

Benefits

• Yearly Salary Increment
• Bonus
• Insurances
• Training and Development
• Others

How to Apply

Interested candidates, please submit your updated CV with Cover Letter required supporting documents below:
• Current photo
• National Khmer Identity Card
• Family Book
• Birth Certificate
• Others

Email: Recruitment@isisteel.com.kh
Address: Phum Tropang Thloeung, St,Veng Sreng ,Sangkat Chaom
Chao, Khan Phor Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

Only short-listed candidates will be contacted for interview.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms.Mealea/Mr.Sokhim/Ms.Linda

Phone

010-999-518/ 010-656-242/070-824-247

Email

recruitment@isisteel.com.kh

Website

http://www.isisteel.com.kh

Address

Phum Tropang Thloeung, St,Veng Sreng ,Sangkat Chaom Chao, Khan Phor Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

From a very humble beginning as a small roofing sheet roll former in 1997, ISI STEEL, A member of ISI GROUP, has successfully transformed itself from a family-run business into a midsize corporation leading Cambodia's steel processing industry. With modern processing facilities, world class management system and technology, dedicated staff and nationwide distribution network serving our customers nationwide, ISI STEEL has become a truly reliable and respectable local brand synonymous with quality roofing and wall cladding systems and structural steel products.
This would not have been possible without the strong supports of our customers, local and international business partners, our staff's dedication and hard work, and last but not least the government efforts for maintaining the political stability and sustainable economic growth. To ensure our company’s sustainable development and industry leading position, we are committed to further invest in upgrading our manufacturing facilities, expanding our distribution network, building up our human capital, technology infrastructure, and product innovations to better meet our customer's need and expectation.
While continuing to strengthen our core capabilities in the manufacturing and distribution of quality coated steel products, we have over the years ventured into a number of related diversifications such as pre-engineering steel building fabrication, property development including industrial park, residential, offices and resorts developments, and other construction materials trading business through our subsidiary and affiliated companies to capture the opportunities in the growing economy of Cambodia.
These diversifications are not only synergistic to our group's core business, but also in line with our group's vision: To create and build a better living for all in Cambodia. We strongly believe that our core values of Hard-work, Innovation and Integrity that have shaped us in the last 20 years will continue to

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add