Hot Jobs

 • Copier Technician (ជាងជួសជុសម៉ាស៊ីនកូពី)​ 300$~500$ - TJ OFFICE SOLUTION CO., LTD
 • Sales In Showroom - Promap ប្រូមេព
 • Receptionist - Promap ប្រូមេព
 • ជ្រើសរើស បុគ្គលិកភេទផ្នែកលក់ អនឡាញ ចំនួន 3 នាក់ - HOUT CHEA CO.,LTD
 • Assistant CEO (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Senior Art Designer & Digital Marketer - (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Sales Consultant (Borey Amory 7Makara) (6 Positions) - Amory Co., Ltd
 • Sales Admin (2 posts) - Amory Co., Ltd
 • Tax and Internal Audit Supervisor (2posts) - Amory Co., Ltd
 • Warehouse Stock Controller (2posts) - Amory Co., Ltd
 • Marketing Manager (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Foreman (2 posts) - Amory Co., Ltd
 • QS Civil Engineer (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • QS MEP Engineer (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Project Manager – 2 Positions - Amory Co., Ltd
 • Design MEP Engineer - (3 Positions) - Amory Co., Ltd
 • Procurement Officer - (3 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Procurement Supervisor (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Structural Design Engineer (2 Posts) - Amory Co., Ltd
 • Senior Architectural Designer (6 Posts) - Amory Co., Ltd

Part time Teacher of English 5.30-7.00 pm.

Company

Florida American School   

type

Others

Function

Education

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Part Time

Year of Exp.

Function

Education/Training

Hiring

1

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Apr-24-2019

Closing Date

May-24-2019

Job Description

  សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដាគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី១២ ឯកជនស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន កីឡាតាមរយៈប្រកាសលេខ ៩៩៩ អយក ប្រកចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដាផ្តល់នូវការអប់រំ ប្រកបដោយគុណភាព គុណធម៌ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

ចក្ខុវិស័យ៖
សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដារួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក៍ដូចជាក្រសួងអប់រំ យុវជន ងកីឡា
ក្នុងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបន្តវេន អោយក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៍ឆ្លាតវៃ ពោពេញទៅដោយ
សមត្ថភាព និងប្រកបទៅដោយគុណធម៌ដ៍ពិតប្រាកដ ដើម្បីក្លាយទៅជាសរសរទ្រូងដ៍រឹងមាំ របស់
គ្រួសារ និងសង្គមនៅពេលអនាគត។

Job announcement

Description:
Florida American School – FAS is a legal private school of Khmer and English languages which contributes to the development of the next generation. With our guidance they will become wise leaders with outstanding virtues for family values, Cambodia and the world of tomorrow. Enrollment is available for students from 3 years old!

Our main programs: (1) Khmer – English Kindergarten: 3 – 5 years old, (2)Primary Khmer- English Education: 6 – 12 years old, (3) Secondary Khmer - English Education, (4) General English for adult and young learners, full time and part – time, level 1 – 12, and (5) Computer Training Program.
Chinese class is available every Saturday morning.


Florida American School is now looking for
enthusiastic and dynamic applicants to fill the positions of
Part – Time Teachers of English
Time : 5:30 – 7:00 pm
Day : Monday - Friday

Responsibilities:

a. Prepare interesting / creative activities, lesson plan, and teach English to students effectively.
b. Design and conduct the test or exam.
c. Prepare individual report cards for students.
d. Write report and attend monthly meeting.
e. Dealt with classroom problem.

Job Requirements

  Requirements:

a. Be a good person – respecting and understanding each other.
ជាមនុស្សល្អ ចេះគោរពគ្នា និងចេះយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក។
b. Be compassionate and humble toward others.
ជាមនុស្សមានក្តីមេត្តាករុណា អាណិតអាសូរ និងមិនក្រអើតក្រទម។
c. Has a good relation with director, teachers, and staff.
មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនាយកសាលា គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកនៅក្នុងសាលា។
d. Be hardworking and punctual.
ជាមនុស្សប្រឹងប្រែងធ្វើការ និងមកបង្រៀនទៀងទាត់។
e. At least 1 year experience of teaching English.
f. Bachelor degree of English Teaching, TEFFL / TESOL is preferred.

Application Information:

Interested candidates please submit your resume and cover letter indicating how you meet the requirements above in person at our office or through email using the contact below. Deadline of applying is May 30, 2019.

Contact Details:
Attention to: Florida American School (FAS)
Address: No. 476F (462 C2), Phreh Monivong Blvd., Tonle Basac, Chamcarmorn, Phnom Penh, Cambodia. ខាងត្បូងវិទ្យាល័យបឹងត្របែកប្រហែល១០០ម។
Tel.: 086 87 61 87 / 076 5 87 61 87
Email: floridaamericanschool@gmail.com
Facebook: floridaamericanschoolHow To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Chheng Kunnary

Phone

086 87 61 87

Email

floridaamericanschool@gmail.com

Website

http://www.floridaamericanschool.com

Address

No. 476F (462 C2), Preh Monivong Blvd., Tonle Basac, Chamcarmon, Phnom Penh.

Attachments

  Part time teaher of English.pdf

Company Profile

គុណភាព គុណធម៌ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ

សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដាគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ពីថ្នាក់ មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី១២ ឯកជនស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន កីឡាតាមរយៈប្រកាសលេខ ៩៩៩ អយក ប្រកចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដាផ្តល់នូវការអប់រំ ប្រកបដោយគុណភាព គុណធម៌ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

ចក្ខុវិស័យ៖
សាលារៀនអាមេរិចកាំងផ្លរីដារួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក៍ដូចជាក្រសួងអប់រំ យុវជន ងកីឡា
ក្នុងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបន្តវេន អោយក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៍ឆ្លាតវៃ ពោពេញទៅដោយ
សមត្ថភាព និងប្រកបទៅដោយគុណធម៌ដ៍ពិតប្រាកដ ដើម្បីក្លាយទៅជាសរសរទ្រូងដ៍រឹងមាំ របស់
គ្រួសារ និងសង្គមនៅពេលអនាគត។

កម្មវិធីសិក្សាសំខាន់ៗ៖
១. ថ្នាក់មត្តេយ្យ ភាសាខ្មែរ - ភាសាអង់គ្លេស
២. ថ្នាក់បឋមសិក្សា ភាសាខ្មែរ - ភាសាអង់គ្លេស
៣. ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ភាសាខ្មែរ - ភាសាអង់គ្លេស
៤. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង គ្រប់កំរិត
៥. ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ
មានបន្ថែមភាសាចិននៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍។
Job announcement
Description:
Florida American School – FAS is a legal private school of Khmer and English languages which contributes to the development of the next generation. With our guidance they will become wise leaders with outstanding virtues for family values, Cambodia and the world of tomorrow. Enrollment is available for students from 3 years old!

Our main programs:
(1) Khmer – English Kindergarten: 3 – 5 years old,
(2) Primary Khmer- English Education: 6 – 12 years old
(3) Secondary Khmer – English Education: 12- 17 years old
(4) General English Program for Young and Adult Learners, full time and part – time
level 1 – 12: Beginner – Advanced
(5) Computer Training Program.
Supplementary Chinese class are available every Saturday morning.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add