Hot Jobs

 • Sales (Cosmetic Products $250 to $350) - Unique Cosmetic Trading Co.,LTD
 • បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យអគារ - Building Attendant (វេនព្រឹក វេនរសៀល និង​វេនយប់) - Hongkong Land (Premium Investments) Limited
 • Accountant / Purchase - Palm Tree Design Co.,Ltd
 • Senior Accountant - Mobile C&C (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Manufacture Excellent - Can Sports Shoes Company
 • Planning - Can Sports Shoes Company
 • Purchasing - Can Sports Shoes Company
 • HR - Can Sports Shoes Company
 • Corporate Responsibility - Can Sports Shoes Company
 • Logistic Staff (3) - Can Sports Shoes Company
 • Sales Supervisor - GRAND HOME
 • ផ្នែកឌីហ្សាញរូបភាព - GRAND HOME
 • Sale (Modern Trade) 250$ - 450$ - COFFEE M.K MONDULKIRI Co.,Ltd.
 • Sale – Marketing ( 250$ - 450$ ) - COFFEE M.K MONDULKIRI Co.,Ltd.
 • Front office Receptionist - The Bale Phnom Penh (T.H River and Sun Ltd)
 • Sous-Chef - The Bale Phnom Penh (T.H River and Sun Ltd)
 • Lead Facilitator and Design Advisor - Mindcamp
 • Building Supervisor (Nigh Shift) - Hongkong Land (Premium Investments) Limited
 • Production Supervisor (Salary $300- $500 + Benefit) - Horseware Products (Cambodia) Co., Ltd
 • Sale Online (Female) - Home Living

Nurse

Company

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

type

Others

Function

Education

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Medical/Health/Nursing

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Apr-08-2019

Closing Date

May-08-2019

Job Description

  - Process patients into the Student Health Center.
- Triage patient when sh/he arrived to Student Health Center.
- In case patient in not urgent or not emergency let patient wait to consult with doctor.
- In case the patient is in urgent or emergent let patient lie down in the bed, take vital sign brief chief complaint write in the chart and calling to see doctor first and complete process to help patient as soon as possible.
- For patient is not urgent or emergency, Help patient to complete patient form for new patient.
- Ask patient history, does sh/he has any severe allergy with medication or food.
- Register patient’s information in to database and in the patient’s chat.
- Take vital sign, Chief Complaint, weight and high then calling to doctor to consult with patient by phone and provide treatment.
- In case patient has accident and injuries, clean wound and do other procedure for patient.
- In case patient has trauma or fracture need to do bandage to prevent immobilization and transfer to Central MTT-SHC for further management and treatment.
- While patient in SHC, administer Medication for patient and observation as doctor’s advice.
- Nursing note and documentation in the patient note.
- Observe vital sign intake and output in case patient has vomiting, diarrhea and high fever.
- Assist patient as needed (Sponge bath to reduce fever, to bathroom, or walking…etc.).
- To be flexible and quickly to help patient setting.
- Clean and organize all medical supplies and hand washing before and after touching patient to be prevention Nasocomial infection.
- Organize patient bed and keeping the patient’s area clean and tidy.
- Clean and Control clinic environment in the SHC is always cleaned and hygiene.
** Medications:
- Dispensary medication by doctor’s prescription and explains to patients to use for the right way at home
- Organize medication in the Medication Cabinet by alphabet, check for expired date, Stock control, physical count, amount of medication every week to verify with stock in database.
- Request order medications from MTT-SHC to refill stock.
- Medication monthly Physical count and report to Head Nurse at Central SHC at MTT.
- Medication is keeping safety in the cabinet and always locked.
- Help to prepare Medication and Dispensary for Dr. Quach Mobile clinic.
- After Dr. Quach Mobile clinic help to do physical count medication and keep it back then give statistic to Head Nurse to do report to finance and MJQF and Group of operation unit.
** Medical Equipments:
- mKnow how to operate all medical equipment being used in Student Health Center.
- Recognize all new medical equipment and how to use it.
- Proper use medical equipment and responsibility for all of them.
- Clean and organize Medical equipment after used it and peek back the same place.

** Teaching:
- Instruction to patient how to take medication with the right way at home.
- Teach to Patient about nutrition which is related to their diseases.
- Instruction to patient to avoid alcohol during taking medication.
- Explain patient to see doctor by follow up or come back as soon if not better.
- Medical Team demonstration First Aid to teacher and student.
- Teaching to Patient for new disease, prevention and announcement.
- Teaching to student or Staff about hygiene.

** Communications: Team Work:
- Work as team and communicate with receptionist front desk, Doctor, Head nurse, Laboratory to help to improve our primary care for staff, student and patients.
- Work as team to promote to sell our package to student families and staff family
- Provide First Aid for student and Staff for field trips.

Job Requirements

  - Associate Degree in Midwifery.
- Nurse for Mengly J. Quach Student Health Center.
- Nurse for ELT School.
- Experience in Clinic and Hospital at field Practices.
- Good motivation team and with good communication.
- Outstanding and sharing experience with good ethically.
- Good management and make good decision for Patient.
- Accountable person and coordination for patient.
- Good time management skills, good communication.
- Knowledge of Ms Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email, - - Internet, Wechat, Telegram.

Please submit your cover letter, CV and 4x6 current photo in person to #140 &210, Mao Tse Tong Blvd, Phnom Penh or email to: hr@mjqeducation.edu.kh; website: www.mjqeducation.edu.kh; Tel: (855) 12 797 939

** Only shortlisted applicants will be contacted within 7 working-day

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Ms. Phanika Hang

Phone

012 797939/016888468

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

Address

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

Company Profile

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005 គឺជា ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបាននិងកំពុងឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយផ្តោត សំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍។

Mengly J. Quach Education, founded in 2005, is one of the leading education providers in Cambodia. With the successful growth and expansion of the company, we are looking to strengthen our workforce.

អត្ថប្រយោជន៍ការងារ (Benefits) ៖
- Competitive salary
ទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។
- Health insurance
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
- 24h worldwide accident insurances
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ24ម៉ោង លើ24ម៉ោង ទូទាំងសាកលលោក។
- Life insurance of USD 10,000
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន12,000ដុល្លារ។
- Maternity and paternity leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកលម្ហែមាតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកនារី និងលម្ហែបិតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកបុរស។
- Sick leave and annual leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។
- Paid national holidays
ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការងារ។
- Marriage leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- Professional development through conference, seminar, workshop, etc.
ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ។
- Monthly bonus for staff via division
ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដប្រចាំខែតាមផ្នែកនីមួយៗ។
- Dr. Mengly J. Quach Scholarship for staff and their children
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីសិក្សាសម្រាប់បុគ្គលិក និងកូនបុគ្គលិក។
- Bonus for outstanding staff
មានឱកាសជាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នើម ហើយទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដពីសាលា។
- Progressive salary increase based on experience and performance
មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធន៍។

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add