热门职位

 • Sale Order Officer (បន្ទាន់) - De Heus
 • Sale Representatives (250-300 USD) +Attractive Commission + Allowances+Incentive - Genesis GD (Cambodia) Co., ltd
 • Digital Marketing Officer (200$-300$) - Arinos(Cambodia)Co., Ltd
 • Accountant - AD EXPERT
 • Junior Accounts Executive - AECO Capital (Cambodia) Co., Ltd
 • Sale Executive (10) Position - Taing Kim Sreng Co., Ltd called (KSR)
 • Female Receptionist(អ្នកទទួលភ្ញៀវ) - Malis Japan Dental Clinic
 • Assistant Manager 2 position - Dream Games (Cambodia) Co.,Ltd
 • Accountant (Kampong Som Province) - Urgently - Northbridge Communities
 • Restaurant Supervisor - Northbridge Communities
 • បុគ្គលិកបម្រើការនៅតារាងបាល់ ០៣ នាក់ (បុរស) - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • Cleaner assistant - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • Service (Check in) - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • Marketing Manager (High Salary) - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • General Manager (Work Mlob Mean Prak $700 Up) - Mlob Mean Park / Restaurant
 • IT Manager (High Salary) - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Chief Accountant (HIGH SALARY)​ Chinese and English - Lukfook Jewellery
 • Intellectual Property Advisor - Tilleke & Gibbins
 • SALES CONSULTANT (អ្នកប្រឹក្សាផែ្នកលក់) ($150-$250) - G-Group
 • Corporate & Commercial Advisor - Tilleke & Gibbins

ប្រធានគ្រប់គ្រងហាង ចេះភាសាចិន ($500-$1000)

公司名称

Office Origin (Cambodia) Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

商务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

初级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

管理

招聘人数

行业

食品饮料

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好    普通话-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-10-2018

截止日期

Jan-19-2018

工作描述

  - គ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការរបស់ហាង/Responsible for aspects of retail operations
- គ្រប់គ្រងការចេញចូលរបស់បុគ្គលិក/ Managing of manpower allocation
- គ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកចំពោះការងារ/Managing and motivating of retail staffs
- ពិនិត្យមើលឥវ៉ាន់ក្នុងស្តុក/ Stock level monitoring
- រក្សាផលិតផលអោយមានស្តង់ដារនិងគុណភាព/ Maintaining product quality standards
- ជួយបង្កើនការលក់អោយបានច្រើន/Increasing of sales figures
- គ្រប់គ្រងលើរបៀបដំណើរការរបស់ហាងអោយបានហ្មត់ចត់/ Managing operation flow efficiency
- បង្កើតបរិយាកាសរីករាយក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីអោយបុគ្គលិក ពេញចិត្តធ្វើការជាក្រុម/ Create fun and friendly atmosphere for staff so that they’re happy to work as a team.

职位要求

  - មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងហាងរយៈពេល ២ទៅ៣ឆ្នាំ/ Have 2 to 3 years retail operation experience
- មានសញ្ញាប័ត្រខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនួញកាន់តែល្អ/ Have bachelor degree in Business Management is advantage
- អាចនិយាយភាសាចិន និង អង់គ្លេសបាន/ Proficiency in speaking English and Chinese
- មានអត្តចិរិត្តល្អ មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារនិងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ/ Possess positive working attitude, proactive, responsible and organized

* អត្ថប្រយោជន៍/ Benefit and Working Conditions:
- បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល៤ខែ៖ក្រុមហ៊ុន ចេញថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ ស្នាក់នៅ ហូបចុក អោយទាំងស្រុង/ Get training in Malaysia for 4 months: flight tickets + accommodation + meal allowance are provided.
- ម៉ោងធ្វើការ Working hour: 9AM to 6PM, Rotation day off
- បានប្រាក់ខែគោល ជាមួយប្រាក់លើទឹកចិត្តជាច្រើនទៀត/ Basic Salary + Sales profit bonus + Yearly increment and performance bonus
- Training and Development special
- Fun, friendly atmosphere

* Contact person
- Name: Ms. Sivly
- Contact: 070 207 308
- Email: sivly@officeorigin.com

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Ms. Sivly

联系电话

070 207 308

邮箱

sivly@officeorigin.com

网站

http://www.officeorigin.com

地址

Address – No. 89A, St. 294, Beoung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

公司简介

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加