热门职位

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Key Account Senior Sales Rep - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Customer Service/Sales - ecamshopping
 • Sales & Marketing - PAYON Co., Ltd.
 • Senior Finance Officer (Salary range: $700 to $1,000) - ឌីអេសអិល២ អិនធើប្រាយ (DSLII Interprises Co.,Ltd
 • Accountant - Sing Services Som Corporation Co., Ltd
 • IT Engineer - NKTECH Cambodia
 • គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស (Technical Support) - OCEAN TECHNOLOGY Co.,Ltd
 • Sale and Marketing (Rank: $170-$250) - OCEAN TECHNOLOGY Co.,Ltd
 • Accountant Service (Female) - G Link Express Logistics(Cambodia) Ltd
 • Senior Developer (1 Position) - KSD IT SOLUTION (Khmer Software Developer)
 • Web Developer (2 Positions) - KSD IT SOLUTION (Khmer Software Developer)
 • IT Manager = 1 PERSON - Zuellig Pharma Ltd.
 • Store Assistant 3 - Cambodia Air Catering Services Ltd
 • QA Supervisor - Cambodia Air Catering Services Ltd
 • Service - Soria Moria Hotel and spa
 • Receptionist - Soria Moria Hotel and spa
 • Admin/Account Manager - Soria Moria Hotel and spa
 • Structural Engineer - Standard Construction &Engineering Co., Ltd
 • Building Supervisor - Hongkong Land (ONL Investments) Limited

ប្រធានគ្រប់គ្រងហាង ចេះភាសាចិន ($500-$1000)

公司名称

Office Origin (Cambodia) Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

商务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

初级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

管理

招聘人数

行业

食品饮料

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好    普通话-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-10-2018

截止日期

Jan-19-2018

工作描述

  - គ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការរបស់ហាង/Responsible for aspects of retail operations
- គ្រប់គ្រងការចេញចូលរបស់បុគ្គលិក/ Managing of manpower allocation
- គ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកចំពោះការងារ/Managing and motivating of retail staffs
- ពិនិត្យមើលឥវ៉ាន់ក្នុងស្តុក/ Stock level monitoring
- រក្សាផលិតផលអោយមានស្តង់ដារនិងគុណភាព/ Maintaining product quality standards
- ជួយបង្កើនការលក់អោយបានច្រើន/Increasing of sales figures
- គ្រប់គ្រងលើរបៀបដំណើរការរបស់ហាងអោយបានហ្មត់ចត់/ Managing operation flow efficiency
- បង្កើតបរិយាកាសរីករាយក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីអោយបុគ្គលិក ពេញចិត្តធ្វើការជាក្រុម/ Create fun and friendly atmosphere for staff so that they’re happy to work as a team.

职位要求

  - មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងហាងរយៈពេល ២ទៅ៣ឆ្នាំ/ Have 2 to 3 years retail operation experience
- មានសញ្ញាប័ត្រខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនួញកាន់តែល្អ/ Have bachelor degree in Business Management is advantage
- អាចនិយាយភាសាចិន និង អង់គ្លេសបាន/ Proficiency in speaking English and Chinese
- មានអត្តចិរិត្តល្អ មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារនិងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ/ Possess positive working attitude, proactive, responsible and organized

* អត្ថប្រយោជន៍/ Benefit and Working Conditions:
- បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល៤ខែ៖ក្រុមហ៊ុន ចេញថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ ស្នាក់នៅ ហូបចុក អោយទាំងស្រុង/ Get training in Malaysia for 4 months: flight tickets + accommodation + meal allowance are provided.
- ម៉ោងធ្វើការ Working hour: 9AM to 6PM, Rotation day off
- បានប្រាក់ខែគោល ជាមួយប្រាក់លើទឹកចិត្តជាច្រើនទៀត/ Basic Salary + Sales profit bonus + Yearly increment and performance bonus
- Training and Development special
- Fun, friendly atmosphere

* Contact person
- Name: Ms. Sivly
- Contact: 070 207 308
- Email: sivly@officeorigin.com

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

HR Department

联系电话

070 207 308/ 099 207 308

邮箱

ask@officeorigin.com

网站

http://www.officeorigin.com

地址

Address – No. 89A, St. 294, Beoung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

公司简介

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加