ឃុន សឿ - Khun Soeur

Company Profile

ID

10021149  

Function

Real Estate

type

Others

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Contact Person

Ith Chheng

Phone

096 828 6939/ 089 700 368

Fax

Email

khunsoeur@gmail.com

Website

Address

ទីតាំង៖ បុរី J&C ខាងក្រោយបុរីពិភពថ្មី (ផ្សារឈូកមាស) ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
ទីផ្សារលក់ដី 1400ឡូតិ៍ (ក្រៅម៉ោង) 1500$ - 4000$ Phnom Penh;  Feb-23-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:1   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh