គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី

Company Profile

ID

10003365  

Function

Banking & Finance

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

Mr. Heng Kosal

Phone

087 333 125 / 096 2729 885

Fax

Website

http://www.niron.com.kh

Address

អគារលេខ ២១, ២៣, ២៥ ផ្លូវលេខ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
Deputy Head of Human Resource Department Phnom Penh;  Jul-10-2019
អ្នកបើកបរ​​ (០១ នាក់)​​ ការិយាល័យកណ្តាល Phnom Penh;  Jul-09-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:2   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh